Överst ligger Candy och Caramel.
Underst ligger Macallan och Sticky Toffee