Det har blivit ändrad förhållande angående Tia.

Så hon är inte längre till Salu.

Prisma har nedkommit med tre pågar, alla är friska och krya.